User Tools

Site Tools


2354--12229-paulsson-la-gi

12229 Paulsson (tên chỉ định: 1985 UK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Claes-Ingvar Lagerkvist ở Kvistaberg Observatory in Sweden ngày 17 tháng 10 năm 1985. Nó được đặt theo tên Rolf Paulsson, a professor of theoretical physics ở Uppsala University.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2354--12229-paulsson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)