User Tools

Site Tools


2356--12848-agostino-la-gi

Agostino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini
Nơi khám phá Campo Imperatore
Ngày khám phá 10 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12848
Tên thay thế 1997 NK10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3500642
Viễn điểm quỹ đạo 2.8530290
Độ lệch tâm 0.0966665
Chu kỳ quỹ đạo 1532.6600273
Độ bất thường trung bình 106.01796
Độ nghiêng quỹ đạo 15.06900
Kinh độ của điểm nút lên 172.90658
Acgumen của cận điểm 249.60176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12848 Agostino (1997 NK10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 7 năm 1997 bởi A. Boattini ở Campo Imperatore.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12848 Agostino
2356--12848-agostino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)