User Tools

Site Tools


2359--13691-akie-la-gi

Akie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Atsuo Asami
Nơi khám phá Hadano
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13691
Tên thay thế 1997 SL16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3039532
Viễn điểm quỹ đạo 2.8323934
Độ lệch tâm 0.1028825
Chu kỳ quỹ đạo 1503.2627692
Độ bất thường trung bình 308.01807
Độ nghiêng quỹ đạo 12.32671
Kinh độ của điểm nút lên 147.62446
Acgumen của cận điểm 109.36197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

13691 Akie (1997 SL16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1997 bởi Atsuo Asami ở Hadano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13691 Akie
2359--13691-akie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)