User Tools

Site Tools


2361--14696-lindawilliams-la-gi

Lindawilliams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14696
Tên thay thế 2000 AW203
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4021749
Viễn điểm quỹ đạo 2.8479861
Độ lệch tâm 0.0849138
Chu kỳ quỹ đạo 1553.5039714
Độ bất thường trung bình 348.38950
Độ nghiêng quỹ đạo 10.44522
Kinh độ của điểm nút lên 250.83311
Acgumen của cận điểm 258.53380
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14696 Lindawilliams (2000 AW203) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14696 Lindawilliams
2361--14696-lindawilliams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)