User Tools

Site Tools


2362--15056-barbaradixon-la-gi

Barbaradixon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. S. Dixon
Nơi khám phá Las Cruces
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15056
Tên thay thế 1998 YP12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7505049
Viễn điểm quỹ đạo 3.2560017
Độ lệch tâm 0.0841582
Chu kỳ quỹ đạo 1901.0186080
Độ bất thường trung bình 37.14748
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83785
Kinh độ của điểm nút lên 299.88075
Acgumen của cận điểm 61.01115
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

15056 Barbaradixon (1998 YP12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1998 bởi D. S. Dixon ở Las Cruces.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15056 Barbaradixon
2362--15056-barbaradixon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)