User Tools

Site Tools


2363--15421-adammalin-la-gi

Adammalin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15421
Tên thay thế 1998 HM81
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6729357
Viễn điểm quỹ đạo 3.1054809
Độ lệch tâm 0.0748553
Chu kỳ quỹ đạo 1793.7697891
Độ bất thường trung bình 259.18333
Độ nghiêng quỹ đạo 2.78195
Kinh độ của điểm nút lên 55.93719
Acgumen của cận điểm 281.96088
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

15421 Adammalin (1998 HM81) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15421 Adammalin
2363--15421-adammalin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)