User Tools

Site Tools


2365--15837-mariovalori-la-gi

Mariovalori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 25 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15837
Tên thay thế 1995 DG13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7363602
Viễn điểm quỹ đạo 3.4286522
Độ lệch tâm 0.1122937
Chu kỳ quỹ đạo 1976.7618467
Độ bất thường trung bình 119.13863
Độ nghiêng quỹ đạo 1.41132
Kinh độ của điểm nút lên 157.32769
Acgumen của cận điểm 54.65663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15837 Mariovalori (1995 DG13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1995 bởi M. Tombelli ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15837 Mariovalori
2365--15837-mariovalori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)