User Tools

Site Tools


2367--11195-woomera-la-gi

Woomera
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. B. Zoltowski
Nơi khám phá Woomera, South Australia
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11195
Tên thay thế 1999 AY22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0558817
Viễn điểm quỹ đạo 2.5900495
Độ lệch tâm 0.1149754
Chu kỳ quỹ đạo 1293.1908223
Độ bất thường trung bình 241.28828
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05641
Kinh độ của điểm nút lên 292.20168
Acgumen của cận điểm 203.17017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0329
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.00

11195 Woomera (1999 AY22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1999 bởi F. B. Zoltowski ở Woomera, South Australia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11195 Woomera
2367--11195-woomera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)