User Tools

Site Tools


2368--11401-pierralba-la-gi

Pierralba
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11401
Tên thay thế 1999 AF25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8027298
Viễn điểm quỹ đạo 2.7011604
Độ lệch tâm 0.1994788
Chu kỳ quỹ đạo 1234.3408858
Độ bất thường trung bình 137.03995
Độ nghiêng quỹ đạo 4.97405
Kinh độ của điểm nút lên 356.08518
Acgumen của cận điểm 316.07939
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11401 Pierralba (1999 AF25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11401 Pierralba
2368--11401-pierralba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)