User Tools

Site Tools


2369--11652-johnbrownlee-la-gi

Johnbrownlee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và F. Manca
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11652
Tên thay thế 1997 CK13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7548584
Viễn điểm quỹ đạo 3.4626298
Độ lệch tâm 0.1138356
Chu kỳ quỹ đạo 2002.0545529
Độ bất thường trung bình 327.84032
Độ nghiêng quỹ đạo 2.90133
Kinh độ của điểm nút lên 100.87692
Acgumen của cận điểm 125.83890
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

11652 Johnbrownlee (1997 CK13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1997 bởi P. Sicoli và F. Manca ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11652 Johnbrownlee
2369--11652-johnbrownlee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)