User Tools

Site Tools


2370--11830-jessenius-la-gi

Jessenius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11830
Đặt tên theo Jan Jesenius
Tên thay thế 1984 JE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8664342
Viễn điểm quỹ đạo 2.6632252
Độ lệch tâm 0.1759053
Chu kỳ quỹ đạo 1244.9495251
Độ bất thường trung bình 74.61553
Độ nghiêng quỹ đạo 8.73878
Kinh độ của điểm nút lên 23.04056
Acgumen của cận điểm 112.94187
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11830 Jessenius (1984 JE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11830 Jessenius
2370--11830-jessenius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)