User Tools

Site Tools


2371--12052-aretaon-la-gi

Aretaon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá European Southern Observatory
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12052
Tên thay thế 1997 JB16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9072911
Viễn điểm quỹ đạo 5.6328797
Độ lệch tâm 0.0688403
Chu kỳ quỹ đạo 4419.0094987
Độ bất thường trung bình 262.22345
Độ nghiêng quỹ đạo 11.44471
Kinh độ của điểm nút lên 219.75846
Acgumen của cận điểm 85.86058
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.6

12052 Aretaon (1997 JB16) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện vào ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi E. W. Elst tại trạm thiên văn miền năm Châu Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12052 Aretaon
2371--12052-aretaon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)