User Tools

Site Tools


2372--12234-shkuratov-la-gi

Shkuratov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12234
Tên thay thế 1986 RP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0700232
Viễn điểm quỹ đạo 3.1133276
Độ lệch tâm 0.2012799
Chu kỳ quỹ đạo 1523.9451146
Độ bất thường trung bình 66.40301
Độ nghiêng quỹ đạo 12.36328
Kinh độ của điểm nút lên 144.42128
Acgumen của cận điểm 208.81604
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

12234 Shkuratov (1986 RP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi E. Bowell ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12234 Shkuratov
2372--12234-shkuratov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)