User Tools

Site Tools


2375--13116-hortensia-la-gi

Hortensia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13116
Tên thay thế 1993 TG26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8332415
Viễn điểm quỹ đạo 3.1457995
Độ lệch tâm 0.0522756
Chu kỳ quỹ đạo 1887.9945156
Độ bất thường trung bình 197.57286
Độ nghiêng quỹ đạo 10.47284
Kinh độ của điểm nút lên 36.16200
Acgumen của cận điểm 89.25410
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

13116 Hortensia (1993 TG26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13116 Hortensia
2375--13116-hortensia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)