User Tools

Site Tools


2376--13365-tenzinyama-la-gi

Tenzinyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13365
Tên thay thế 1998 UL20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7000408
Viễn điểm quỹ đạo 3.3460810
Độ lệch tâm 0.1068520
Chu kỳ quỹ đạo 1919.8565483
Độ bất thường trung bình 14.71235
Độ nghiêng quỹ đạo 8.90117
Kinh độ của điểm nút lên 244.05302
Acgumen của cận điểm 77.87081
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

13365 Tenzinyama (1998 UL20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1998 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13365 Tenzinyama
2376--13365-tenzinyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)