User Tools

Site Tools


2377--13693-bondar-la-gi

Bondar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13693
Tên thay thế 1997 TW15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1116101
Viễn điểm quỹ đạo 3.0694555
Độ lệch tâm 0.1848742
Chu kỳ quỹ đạo 1522.9374689
Độ bất thường trung bình 264.87520
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72543
Kinh độ của điểm nút lên 230.22873
Acgumen của cận điểm 45.13544
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

13693 Bondar (1997 TW15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13693 Bondar
2377--13693-bondar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)