User Tools

Site Tools


2378--14327-lemke-la-gi

Lemke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá European Southern Observatory, Chile
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14327
Tên thay thế 1980 FE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4945853
Viễn điểm quỹ đạo 3.4952229
Độ lệch tâm 0.1670567
Chu kỳ quỹ đạo 1893.0967229
Độ bất thường trung bình 61.26973
Độ nghiêng quỹ đạo 8.67393
Kinh độ của điểm nút lên 343.24500
Acgumen của cận điểm 301.69016
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

14327 Lemke (1980 FE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở European Southern Observatory, Chile.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14327 Lemke
2378--14327-lemke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)