User Tools

Site Tools


2379--14697-ronsawyer-la-gi

Ronsawyer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14697
Tên thay thế 2000 AO214
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9344770
Viễn điểm quỹ đạo 2.4881896
Độ lệch tâm 0.1251988
Chu kỳ quỹ đạo 1201.1015703
Độ bất thường trung bình 345.85674
Độ nghiêng quỹ đạo 0.50986
Kinh độ của điểm nút lên 250.93678
Acgumen của cận điểm 75.90541
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

14697 Ronsawyer (2000 AO214) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 2000 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14697 Ronsawyer
2379--14697-ronsawyer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)