User Tools

Site Tools


2380--15057-whitson-la-gi

Whitson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 22 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15057
Đặt tên theo Peggy Whitson
Tên thay thế 1998 YY15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7280485
Viễn điểm quỹ đạo 3.6440385
Độ lệch tâm 0.1437504
Chu kỳ quỹ đạo 2077.1889172
Độ bất thường trung bình 249.51879
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10296
Kinh độ của điểm nút lên 152.38040
Acgumen của cận điểm 301.01307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

15057 Whitson (1998 YY15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 12 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15057 Whitson
2380--15057-whitson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)