User Tools

Site Tools


2381--15425-welzl-la-gi

Welzl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15425
Đặt tên theo Jan Eskymo Welzl
Tên thay thế 1998 SV26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2478098
Viễn điểm quỹ đạo 3.0182100
Độ lệch tâm 0.1462965
Chu kỳ quỹ đạo 1560.5480957
Độ bất thường trung bình 5.42906
Độ nghiêng quỹ đạo 12.22560
Kinh độ của điểm nút lên 265.06778
Acgumen của cận điểm 293.92811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

15425 Welzl (1998 SV26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1998 bởi P. Pravec ở Ondrejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15425 Welzl
2381--15425-welzl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)