User Tools

Site Tools


2382--10864-yamagatashi-la-gi

Yamagatashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10864
Tên thay thế 1995 QS3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7821506
Viễn điểm quỹ đạo 3.5631774
Độ lệch tâm 0.1230869
Chu kỳ quỹ đạo 2064.1180428
Độ bất thường trung bình 58.81081
Độ nghiêng quỹ đạo 12.36374
Kinh độ của điểm nút lên 305.30173
Acgumen của cận điểm 70.56301
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

10864 Yamagatashi (1995 QS3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1995 bởi T. Okuni ở Nanyo. Nó được đặt tên cho Yamagata, Yamagata.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2382--10864-yamagatashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)