User Tools

Site Tools


2383--11022-serio-la-gi

Serio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11022
Tên thay thế 1986 EJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2110426
Viễn điểm quỹ đạo 3.0082234
Độ lệch tâm 0.1527381
Chu kỳ quỹ đạo 1539.8116374
Độ bất thường trung bình 50.05428
Độ nghiêng quỹ đạo 15.57575
Kinh độ của điểm nút lên 11.51181
Acgumen của cận điểm 230.91248
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11022 Serio (1986 EJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1986 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11022 Serio
2383--11022-serio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)