User Tools

Site Tools


2384--11404-wittig-la-gi

Wittig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11404
Tên thay thế 1999 BX4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7377572
Viễn điểm quỹ đạo 3.5912534
Độ lệch tâm 0.1348546
Chu kỳ quỹ đạo 2056.1611870
Độ bất thường trung bình 310.28541
Độ nghiêng quỹ đạo 1.45861
Kinh độ của điểm nút lên 16.56309
Acgumen của cận điểm 41.46529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11404 Wittig (1999 BX4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11404 Wittig
2384--11404-wittig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)