User Tools

Site Tools


2385--11656-lipno-la-gi

Lipno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy và Z. Moravec
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11656
Tên thay thế 1997 EL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0074748
Viễn điểm quỹ đạo 3.4322032
Độ lệch tâm 0.0659549
Chu kỳ quỹ đạo 2110.3265842
Độ bất thường trung bình 111.74392
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00025
Kinh độ của điểm nút lên 9.94257
Acgumen của cận điểm 22.77648
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

11656 Lipno (1997 EL6) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1997 bởi M. Tichy và Z. Moravec ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11656 Lipno
2385--11656-lipno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)