User Tools

Site Tools


2387--12235-imranakperov-la-gi

Imranakperov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12235
Tên thay thế 1986 RB12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8293494
Viễn điểm quỹ đạo 3.5692118
Độ lệch tâm 0.1156295
Chu kỳ quỹ đạo 2090.1474802
Độ bất thường trung bình 283.66045
Độ nghiêng quỹ đạo 14.67845
Kinh độ của điểm nút lên 265.16643
Acgumen của cận điểm 84.26752
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

12235 Imranakperov (1986 RB12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1986 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12235 Imranakperov
2387--12235-imranakperov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)