User Tools

Site Tools


2390--12852-teply-la-gi

Teply
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12852
Tên thay thế 1998 FW30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9393587
Viễn điểm quỹ đạo 2.6011151
Độ lệch tâm 0.1457461
Chu kỳ quỹ đạo 1249.4106513
Độ bất thường trung bình 259.57361
Độ nghiêng quỹ đạo 6.46411
Kinh độ của điểm nút lên 164.02108
Acgumen của cận điểm 115.48646
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12852 Teply (1998 FW30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12852 Teply
2390--12852-teply-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)