User Tools

Site Tools


2391--13117-pondicherry-la-gi

Pondicherry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13117
Đặt tên theo Pondicherry
Tên thay thế 1993 TW38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8122706
Viễn điểm quỹ đạo 3.1337142
Độ lệch tâm 0.0540606
Chu kỳ quỹ đạo 1872.3589986
Độ bất thường trung bình 27.24249
Độ nghiêng quỹ đạo 9.86514
Kinh độ của điểm nút lên 168.38766
Acgumen của cận điểm 131.04161
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13117 Pondicherry (1993 TW38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993, bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13117 Pondicherry
2391--13117-pondicherry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)