User Tools

Site Tools


2393--14335-alexosipov-la-gi

Alexosipov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14335
Tên thay thế 1981 RR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7647043
Viễn điểm quỹ đạo 2.7042559
Độ lệch tâm 0.2102394
Chu kỳ quỹ đạo 1220.0093737
Độ bất thường trung bình 0.29564
Độ nghiêng quỹ đạo 5.90164
Kinh độ của điểm nút lên 170.18100
Acgumen của cận điểm 181.52166
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

14335 Alexosipov (1981 RR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1981 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14335 Alexosipov
2393--14335-alexosipov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)