User Tools

Site Tools


2395--15058-billcooke-la-gi

Billcooke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 22 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15058
Tên thay thế 1998 YL16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5604873
Viễn điểm quỹ đạo 3.6104337
Độ lệch tâm 0.1701442
Chu kỳ quỹ đạo 1979.6044651
Độ bất thường trung bình 316.02207
Độ nghiêng quỹ đạo 5.83415
Kinh độ của điểm nút lên 124.07460
Acgumen của cận điểm 282.48229
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

15058 Billcooke (1998 YL16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 12 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15058 Billcooke
2395--15058-billcooke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)