User Tools

Site Tools


2396--15427-shabas-la-gi

Shabas
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15427
Tên thay thế 1998 SP61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1419505
Viễn điểm quỹ đạo 2.9891851
Độ lệch tâm 0.1651164
Chu kỳ quỹ đạo 1500.9757593
Độ bất thường trung bình 355.85786
Độ nghiêng quỹ đạo 13.81818
Kinh độ của điểm nút lên 211.19691
Acgumen của cận điểm 298.29623
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

15427 Shabas (1998 SP61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1998 bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15427 Shabas
2396--15427-shabas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)