User Tools

Site Tools


2397--15841-yamaguchi-la-gi

Yamaguchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 27 tháng 7 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15841
Tên thay thế 1995 OX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1144624
Viễn điểm quỹ đạo 4.1599980
Độ lệch tâm 0.3260098
Chu kỳ quỹ đạo 2029.6353828
Độ bất thường trung bình 167.36975
Độ nghiêng quỹ đạo 20.31883
Kinh độ của điểm nút lên 284.75302
Acgumen của cận điểm 299.13060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

15841 Yamaguchi (1995 OX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 7 năm 1995 bởi Akimasa Nakamura ở Kuma Kogen. The asteroidđược đặt tên theo tên của Yamaguchi Prefecture, where Nakamura was born.[1]

  1. ^ “Citation for (15841)”. Minor Planet Center. International Astronomical Union. Truy cập 15 tháng 11 năm 2011. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15841 Yamaguchi
2397--15841-yamaguchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)