User Tools

Site Tools


2398--10865-thelmaruby-la-gi

Thelmaruby
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10865
Tên thay thế 1995 SO33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7401699
Viễn điểm quỹ đạo 3.4330643
Độ lệch tâm 0.1122417
Chu kỳ quỹ đạo 1980.7176041
Độ bất thường trung bình 251.58160
Độ nghiêng quỹ đạo 0.97923
Kinh độ của điểm nút lên 11.36314
Acgumen của cận điểm 193.72089
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10865 Thelmaruby (1995 SO33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt tên nữ diễn viên Thelma Ruby.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2398--10865-thelmaruby-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)