User Tools

Site Tools


2399--11197-beranek-la-gi

Beranek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11197
Tên thay thế 1999 CY25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0671738
Viễn điểm quỹ đạo 2.8333322
Độ lệch tâm 0.1563427
Chu kỳ quỹ đạo 1400.9248439
Độ bất thường trung bình 26.28218
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09542
Kinh độ của điểm nút lên 101.80016
Acgumen của cận điểm 172.95494
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11197 Beranek (1999 CY25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11197 Beranek
2399--11197-beranek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)