User Tools

Site Tools


2401--11657-antonhajduk-la-gi

Antonhajduk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Galad và A. Pravda
Nơi khám phá Modra
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11657
Tên thay thế 1997 EN7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8501977
Viễn điểm quỹ đạo 2.7271345
Độ lệch tâm 0.1915825
Chu kỳ quỹ đạo 1264.6550244
Độ bất thường trung bình 206.81155
Độ nghiêng quỹ đạo 2.54687
Kinh độ của điểm nút lên 182.57674
Acgumen của cận điểm 159.66771
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11657 Antonhajduk (1997 EN7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1997 bởi A. Galad và A. Pravda ở Modra.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11657 Antonhajduk
2401--11657-antonhajduk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)