User Tools

Site Tools


2402--11836-eileen-la-gi

Eileen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 2 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11836
Tên thay thế 1986 CB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.5167971
Viễn điểm quỹ đạo 3.1718255
Độ lệch tâm 0.3529882
Chu kỳ quỹ đạo 1311.0563494
Độ bất thường trung bình 116.34530
Độ nghiêng quỹ đạo 22.47135
Kinh độ của điểm nút lên 131.81509
Acgumen của cận điểm 289.81520
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11836 Eileen (1986 CB) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1986 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11836 Eileen
2402--11836-eileen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)