User Tools

Site Tools


2403--12056-yoshigeru-la-gi

Yoshigeru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 30 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12056
Tên thay thế 1997 YS11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9161503
Viễn điểm quỹ đạo 2.6517057
Độ lệch tâm 0.1610286
Chu kỳ quỹ đạo 1260.7298176
Độ bất thường trung bình 237.98655
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28397
Kinh độ của điểm nút lên 108.67229
Acgumen của cận điểm 171.89875
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12056 Yoshigeru (1997 YS11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12056 Yoshigeru
2403--12056-yoshigeru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)