User Tools

Site Tools


2404--12237-coughlin-la-gi

Coughlin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12237
Tên thay thế 1987 HE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8356365
Viễn điểm quỹ đạo 2.7506927
Độ lệch tâm 0.1995182
Chu kỳ quỹ đạo 1268.3855122
Độ bất thường trung bình 42.48646
Độ nghiêng quỹ đạo 23.40626
Kinh độ của điểm nút lên 169.94795
Acgumen của cận điểm 14.25609
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

12237 Coughlin (1987 HE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12237 Coughlin
2404--12237-coughlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)