User Tools

Site Tools


2405--12431-webster-la-gi

Webster
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12431
Tên thay thế 1995 YY10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3389712
Viễn điểm quỹ đạo 2.7720522
Độ lệch tâm 0.0847347
Chu kỳ quỹ đạo 1492.1595100
Độ bất thường trung bình 73.35470
Độ nghiêng quỹ đạo 15.64861
Kinh độ của điểm nút lên 118.08954
Acgumen của cận điểm 286.04057
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12431 Webster (1995 YY10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12431 Webster
2405--12431-webster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)