User Tools

Site Tools


2407--12855-tewksbury-la-gi

Tewksbury
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12855
Tên thay thế 1998 HS32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1118975
Viễn điểm quỹ đạo 3.0105357
Độ lệch tâm 0.1754319
Chu kỳ quỹ đạo 1497.1588292
Độ bất thường trung bình 65.11370
Độ nghiêng quỹ đạo 2.20768
Kinh độ của điểm nút lên 197.23492
Acgumen của cận điểm 121.38837
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12855 Tewksbury (1998 HS32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12855 Tewksbury
2407--12855-tewksbury-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)