User Tools

Site Tools


2408--13118-la-harpe-la-gi

La Harpe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13118
Tên thay thế 1993 UX4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7431314
Viễn điểm quỹ đạo 3.2274480
Độ lệch tâm 0.0811172
Chu kỳ quỹ đạo 1883.9880951
Độ bất thường trung bình 48.81188
Độ nghiêng quỹ đạo 11.54705
Kinh độ của điểm nút lên 72.06107
Acgumen của cận điểm 197.73838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

13118 La Harpe (1993 UX4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13118 La Harpe
2408--13118-la-harpe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)