User Tools

Site Tools


2409--13700-connors-la-gi

Connors
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 26 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13700
Tên thay thế 1998 MM36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7720055
Viễn điểm quỹ đạo 2.6381977
Độ lệch tâm 0.1964064
Chu kỳ quỹ đạo 1196.0279910
Độ bất thường trung bình 335.79992
Độ nghiêng quỹ đạo 6.09265
Kinh độ của điểm nút lên 308.11031
Acgumen của cận điểm 31.22824
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

13700 Connors (1998 MM36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 6 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13700 Connors
2409--13700-connors-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)