User Tools

Site Tools


2410--13995-t-ravere-la-gi

13995 Tõravere là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1368.1112274 ngày (3.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1993.

It's đặt tên theo Tõravere, the Vị trí của Tartu Observatory.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2410--13995-t-ravere-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)