User Tools

Site Tools


2411--15068-wiegert-la-gi

Wiegert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15068
Tên thay thế 1999 AJ20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1208484
Viễn điểm quỹ đạo 4.8533722
Độ lệch tâm 0.2172656
Chu kỳ quỹ đạo 2907.9423013
Độ bất thường trung bình 99.49532
Độ nghiêng quỹ đạo 1.74354
Kinh độ của điểm nút lên 347.05616
Acgumen của cận điểm 94.82696
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

15068 Wiegert (1999 AJ20) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1999 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15068 Wiegert
2411--15068-wiegert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)