User Tools

Site Tools


2412--15434-mittal-la-gi

Mittal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15434
Tên thay thế 1998 VM25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0149042
Viễn điểm quỹ đạo 2.5672682
Độ lệch tâm 0.1205463
Chu kỳ quỹ đạo 1266.6614804
Độ bất thường trung bình 236.52763
Độ nghiêng quỹ đạo 3.87692
Kinh độ của điểm nút lên 217.42881
Acgumen của cận điểm 227.65617
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

15434 Mittal (1998 VM25) là một tiểu hành tinh và tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15434 Mittal
2412--15434-mittal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)