User Tools

Site Tools


2413--15845-bambi-la-gi

Bambi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15845
Đặt tên theo Bambi
Tên thay thế 1995 UC17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0288025
Viễn điểm quỹ đạo 2.6539251
Độ lệch tâm 0.1334954
Chu kỳ quỹ đạo 1308.5845107
Độ bất thường trung bình 206.90678
Độ nghiêng quỹ đạo 7.59646
Kinh độ của điểm nút lên 64.17655
Acgumen của cận điểm 305.57756
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

15845 Bambi (1995 UC17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15845 Bambi
2413--15845-bambi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)