User Tools

Site Tools


2414--10866-peru-la-gi

Peru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10866
Đặt tên theo Peru
Tên thay thế 1996 NB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1252253
Viễn điểm quỹ đạo 2.7341319
Độ lệch tâm 0.1253060
Chu kỳ quỹ đạo 1383.3168757
Độ bất thường trung bình 167.65162
Độ nghiêng quỹ đạo 2.47603
Kinh độ của điểm nút lên 311.53628
Acgumen của cận điểm 229.05021
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10866 Peru (1996 NB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt tên cho đất nước Peru.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2414--10866-peru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)