User Tools

Site Tools


2415--11037-distler-la-gi

Distler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11037
Tên thay thế 1989 CD6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7747712
Viễn điểm quỹ đạo 2.9922382
Độ lệch tâm 0.0377088
Chu kỳ quỹ đạo 1788.4607617
Độ bất thường trung bình 15.78836
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95429
Kinh độ của điểm nút lên 130.42784
Acgumen của cận điểm 328.29387
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11037 Distler (1989 CD6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11037 Distler
2415--11037-distler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)