User Tools

Site Tools


2416--11201-talich-la-gi

Talich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Šarounová
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11201
Tên thay thế 1999 EL5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6503460
Viễn điểm quỹ đạo 3.0279680
Độ lệch tâm 0.0665025
Chu kỳ quỹ đạo 1747.3605876
Độ bất thường trung bình 104.32900
Độ nghiêng quỹ đạo 0.92353
Kinh độ của điểm nút lên 287.07335
Acgumen của cận điểm 118.60567
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11201 Talich (1999 EL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1999 bởi L. Šarounová ở Ondrejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11201 Talich
2416--11201-talich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)