User Tools

Site Tools


2418--11664-kashiwagi-la-gi

Kashiwagi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11664
Tên thay thế 1997 GX24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9064068
Viễn điểm quỹ đạo 3.4397950
Độ lệch tâm 0.0840484
Chu kỳ quỹ đạo 2064.5444259
Độ bất thường trung bình 359.84827
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73791
Kinh độ của điểm nút lên 117.94315
Acgumen của cận điểm 70.46619
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11664 Kashiwagi (1997 GX24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1997 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11664 Kashiwagi
2418--11664-kashiwagi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)