User Tools

Site Tools


2420--12432-usuda-la-gi

12432 Usuda (tên chỉ định: 1996 AR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Naoto Sato và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Chichibu ngày 12 tháng 1 năm 1996. Nó được đặt theo tên Usuda Deep Space Center ở Saku, Nagano Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12432 Usuda
2420--12432-usuda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)